Organisatie

Er komt veel kijken bij het organiseren van een congres of symposium, zowel in financieel, administratief als organisatorisch opzicht. Gaat u hier zelf mee aan de slag of laat u de organisatie over aan CATO?

CATO neemt alle praktische zorgen en rompslomp op zich zodat u zich volledig aan de inhoud van het congres of symposium kunt wijden. En dat alles op efficiënte en nauwkeurige wijze. CATO kan de hele organisatie van uw congres of symposium verzorgen. Maar u kunt CATO ook inhuren voor bepaalde deeltaken. Denk daarbij aan:

  • advies over de opzet van het congres of symposium
  • logistieke organisatie
  • secretariaat
  • financiële administratie
  • uitvoering op de dag zelf

Een greep uit de congressen en symposia die CATO sinds 2014 heeft georganiseerd:

  • seminar van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022.
  • symposium ‘Hygiëne en Infectiepreventie en aanpak bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in zorginstellingen voor ouderen in de regio Utrecht’ op 14 januari 2016. Opdrachtgever: GGD regio Utrecht.
  • zoobiquity-congres van het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland in 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2021.