Organisatie

Er komt veel kijken bij het organiseren van een congres of symposium, zowel in financieel, administratief als organisatorisch opzicht. Gaat u hier zelf mee aan de slag of laat u de organisatie over aan CATO?

CATO neemt alle praktische zorgen en rompslomp op zich zodat u zich volledig aan de inhoud van het congres of symposium kunt wijden. En dat alles op efficiënte en nauwkeurige wijze. CATO kan de hele organisatie van uw congres of symposium verzorgen. Maar u kunt CATO ook inhuren voor bepaalde deeltaken. Denk daarbij aan:

  • advies over de opzet van het congres of symposium
  • logistieke organisatie
  • secretariaat
  • financiële administratie
  • uitvoering op de dag zelf

Op 14 januari 2016 organiseerde CATO voor de GGD regio Utrecht het symposium ‘Hygiëne en Infectiepreventie en aanpak bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in zorginstellingen voor ouderen in de regio Utrecht’.